محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك)


Add Comment or Review about محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك)


Name: *
Reviews and Comments for محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك)


There is no any comments or reviews yet. Do you know something about محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك) which is located in الإِمَارَات الْعَرَبِيَة الْمُتَّحِدَة (شَارِع الشِّيخ زَايِد), الشَّارْجَة, الإمارات العربية المتحدة? Please add your comment or review about this place and help others to know more about محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك).

Detailed information and summary about محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك)

 • محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك) is a Gas Station which is located in الإِمَارَات الْعَرَبِيَة الْمُتَّحِدَة (شَارِع الشِّيخ زَايِد), الشَّارْجَة, الإمارات العربية المتحدة > AE

 • Its geographycal latitude and longitude coordinates are: 25.354374 and 55.407682

 • Near محَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك) there is also 8 similar Gas Stations which are located near 291 km from its direct location.

 • Maybe you are interested to send them a E-mail, their possible E-mail addresses: محَطَّة.أَدْنُوك.لِلْبِترُول.(الْيَرْمُوك)@gmail.com , محَطَّةأَدْنُوكلِلْبِترُول(الْيَرْمُوك)@gmail.com

 • Placeمحَطَّة أَدْنُوك لِلْبِترُول (الْيَرْمُوك)
  Addressالإِمَارَات الْعَرَبِيَة الْمُتَّحِدَة (شَارِع الشِّيخ زَايِد), الشَّارْجَة, الإمارات العربية المتحدة
  CountryAE
  CategoryGas Station
  Latitude25.354374
  Longitude55.407682

  Recent Trends

  > mysqli >close(); } ; cho "" $id "/" $title " title = str_replace(",","",$title); title = str_replace(" "," ",$title); title = str_replace(" "," ",$title); while($row = mysqli_fetch_array($result)){ $result = mysqli_query($mysqli,"SELECT * FROM Resultstable WHERE `id` IN ($image_name)"); lse{ term = str_replace(" "," ",$term);

  Myplacesonmap.com © 2017 - Businesses by Places - Privacy - Terms - Contact
  Recommend on Facebook, Twitter or Google+ close